Studentka uvažující o podnikání, 25 let

17.11.2020

Cílem bylo uvědomění si vlastní cesty v čem podnikat a nabýt větší sebehodnoty a sebejistoty. Klientka si z několika možností vydefinovala cíl podnikání a to napsání knihy. Současně již zrealizovala některé dílčí kroky k vytvoření si prostoru pro budoucí úspěšné podnikání.

Změny, které pozoruji ve svém životě po měsíci, kdy skončilo naše koučování: pro mě bylo velmi významné to, že jsem se přestěhovala v rámci mého rodného města a v Praze na samostatný studentský pokoj. Přemýšlela jsem nedávno nad tím, že cíle spojené s bydlením se mi vlastně splnily na 120 %, těch dvacet je nadstavba, protože přemýšlím nad koupí bytu v Praze a následného pronájmu (taky trochu podnikatelský plán).
Druhý cíl byl ten, abych měla plán a motivaci podnikat/pracovat. Tento cíl je stále svým způsobem otevřený a jasný cíl svého podnikání stále nemám. Ale jsem v procesu učení se. Během koučovacích sezení jsem začala doučovat angličtinu a zlepšila se ve psaní, které mě velmi baví a naplňuje. Také nyní dokončuji VŠ, takže doufám, že do té doby než ji dokončím, se mi ujasní vize mého podnikání. Posílilo se mi také vědomí sebe (sebe - vědomí), to cítím celkem výrazně.